CIP – הובלה וביטוח ששולמו ל

הובלה וביטוח בתשלום (CIP) פירושו שהמוכר מספק את הסחורה – ומעביר את הסיכון – לקונה על ידי מסירתן למוביל המועסק על ידי המוכר או על ידי רכישת הסחורה שנמסרה כך. המוכר רשאי לעשות כן על ידי מתן החזקה פיזית למוביל על הסחורה באופן ובמקום המתאימים לכלי התחבורה המשמשים. לאחר מסירת הסחורה לקונה בדרך זו, אין המוכר מתחייב כי הסחורה תגיע ליעד במצב תקין, בכמות הנקובה או בכלל. זאת משום שהסיכון עובר מהמוכר לקונה בעת מסירת הסחורה לקונה באמצעות מסירתן למוביל. המוכר עדיין חייב לקרוא להובלת הסחורה מהמסירה ליעד המוסכם.

שתפו את המאמר:

שלחו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן