(CPT- Carriage Paid To) – הובלה ששולמה ל:

הובלה בתשלום (CPT) פירושה שהמוכר מספק את הסחורה – ומעביר את הסיכון – לקונה על ידי מסירתן למוביל שהוסכם עם המוכר, או על ידי רכישת הסחורה שנמסרה כך. המוכר רשאי לעשות כן על ידי מתן החזקה פיזית למוביל על הסחורה באופן ובמקום המתאימים לכלי התחבורה המשמשים לכך. לאחר מסירת הסחורה לקונה בדרך זו, אין המוכר מתחייב כי הסחורה תגיע ליעד במצב תקין, בכמות הנקובה, או בכלל. זאת משום שהסיכון עובר מהמוכר לקונה בעת מסירת הסחורה לקונה באמצעות מסירת החזקה למוביל, המוכר עדיין חייב לדאוג להובלת הסחורה ממקום המסירה ליעד המוסכם.

שתפו את המאמר:

שלחו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן